Хирургия

Хирургия

Това е клон от стоматологията, занимаващ се както с изваждането на зъби, така и с най-разнообразни възпалителни и невъзпалителни изменения на твърдите и меките тъкани предшестващи зъбната екстракция и не само. Към ресора на денталната хирургията се отнасят различни манипулации върху тъканите в лицево-челюстната област, чиято цел е да се извърши лечение или корекция с цел естетика, подобряване на функцията или просто профилактика. Тук спадат дейности, като Корекции и Ремоделаж на чел юстните кости, Вадене на зъби, Корекция на Френуломи, Премахване на кисти, Шиниране на чел юсти при различните им фрактури(счупвания), Корекции на Горно-Чел юстния Синус и Темпоро-Мандибуларната Става, Поставяне на Импланти и Костни Присадки, Пародонтална Хирургия, Лечение на Тумори и др.

Профилактичен преглед

Хирургичните манипулации изискват обезболяване на зоната на интервенцията и тава налага снемане на Анамнеза, с цел запознаване с Общото състояние на пациента и приеманите лекарства. Не рядко в тази връзка се налага тестуване към анестетици (упойки) с цел установяване на Алергии, както и консултации с Алерголог, Ендокринолог, Кардиолог в зависимост от нуждите на лечебният процес.

Пациентите са длъжни винаги да съдействат по време на Анамнезата и да не Крият прекарани Тежки Инфекциозни Заболявания, Хронични Заболявания- Чернодробни, Кръвни, Бъбречни, Ендокринни, Белодробни, Психични , СПИН, Хепатит и т.н.

Популярни услуги

ул. „Цар Иван Асен II“

№ 34, София 1124

Работно време

Пон - Пет: 8:00 - 20:00