Прелекуване на зъби

Прелекуване на зъби със Старо Кореново лечение (Релечение)

Крайният етап в лечението на Пулпитите е запълването на кореновите канали. Те представляват канална система във вътрешността на зъбните корени, която осигурява кръвообръщението и инервацията на живите зъби. След премахването на възпалената тъкан от зъбните канали, това пространство остава празно, но и същевременно входна врата за бактерии между вътрешният организъм и околната среда. Това изисква запечатване на каналите с цел предпазване от бъдеща инфекция.

Кога се налага да се проведе Релечение на Кореновите Канали?

  • Релечение се изисква в случаите, когато целостта на зъбните канали е не докрай или неплътно запълнена при предишно кореново лечение.
  • В случаите, когато не е премахнат целият нерв и се наблюдава болка във вече лекувани зъби. При тях е останала жива тъкан, която във времето се е възпалила и трансформирала в гнойна колекция. Под действие на налягането в затвореното зъбно пространство се провокира болка и венечно подуване(абсцес), които са причина да се потърси помощ от стоматолог.
  • Зъби със старо ендодонтско лечение, които поради отчупване на пломба са стояли дълго време в контакт със слюнката. При тях, каналната паста се размеква и просмуква от бактерии, което е причина за повторна инфекция. Ситуацията налага смяна на каналната паста.
  • Прелекуване на кореновите канали може да се наложи и при необходимост от премахване на счупени канални инструменти. 

Последствие от не добре проведено Първично Кореново Лечение са Зъбните Грануломи. Често те се развиват безсимптомно и могат да се визуализират на Рентгенова снимка,  като случайна находка при лекуване на съседни зъби или поради наличие на клинични оплаквания от страна на пациента. На рентгенографска снимка се виждат характерни тъмно окръглени образи, около върха на корените на умъртвените зъби,  т.нар. Зъбни Грануломи. Те са причина за стопяване на зъбните корени и костна загуба, водещи до разклащане и загуба на зъби. С цел предпазване изваждането на подобни зъби, се налага повторното лекуване на кореновите канали и запълването им до пълното възстановяване на костната структура около поразените зъби. Лечението може да се проследи рентгенографски в рамките на . след направено релечение.

Кога е Успешно Кореновото Лечение?

Успешното ендодонтско лечение е налице при запълване на всички кореновите канали на съответния зъб, до самият им край. То се проследява с рентгенова снимка на зъба. Тя е задължителна, тъй като ни визуализира до къде са запечатани зъбните канали, като дължина и плътност. Възможно е да има усет и лек дискомфорт непосредствено след запълване. Това е нормално и преходно, тъй като умъртвените зъби се усещат по-различно от живите. Болкови симптоми не трябва да са налице. При необходимост се назначават контролни рентгенографии след 3-6 месеца, за да се види възстановяването на костта. Успешно проведеното ендодонтско лечение осигурява дългогодишното безпроблемно функциониране на зъбите.

Важно е да се знае, че след лечение на кореновите канали, зъбите губят своята Еластичност и Здравина. Причината е премахване на съдово-нервния сноп(зъбен нерв), чрез който зъбите се изхранват. Това ги прави крехки и по-рискови към счупвания. Освен това, големият процент зъби с проведено кореново лечение имат обширни дефекти, което отслабва оставащите зъбни структури. Това налага изработване на зъбни коронки, с цел да се осигури дълготрайност и здравина на ендодонтски лекуваните зъби. 


Кога е НЕ Успешно Кореновото Лечение?

Причините могат да са:

  • Рентгеновата снимка показва не пълно запълване на дължината на кореновите канали.
  • Когато има подуване и болка при допир след запълването, поради останал нерв.
  • Поява на фистула- отворче на венеца около въпросния зъб, презкоято изтича гной.
  • Перфорация на коренови канали.
  • Счупване на канални инструменти.
  • Запълване на кореновите канали, преди овладяване на процесите в тях и възникване на налягане, което е причина за Болка

ул. „Цар Иван Асен II“

№ 34, София 1124

Работно време

Пон - Пет: 8:00 - 20:00