Фасети

Те представляват високо-естетични керамични или фотополимерни възстановявания, обхващащи само видимата(външната повърхност) част на зъбите, подобно на люспа. С тяхна помощ може да се модифицира усмивката на пациента, без да е необходимо да се отмема целият обем от структурата на зъбите. Фасетите са слабо инвазивни възстановявания с високо естетичен ефект, поставяни на предните зъби.

След предварителна обработка на зъбните повърхности се взема отпечатък от протезното поле, който се дава в зъботехническа лаборатория за последващо изработване на Фасетите. Готовите конструкции се циментират върху зъбните повърхности със съответни цименти.

ул. „Цар Иван Асен II“

№ 34, София 1124

Работно време

Пон - Пет: 8:00 - 20:00