Зъбни Коронки

Зъбни Коронки

– Какво представляват Зъбните Коронки?

Наличието на обширни зъбни дефекти налага премахване на голяма част от размекнатата зъбна структура. Тогава възстановяването на зъбите със Зъбни Коронки е най-надеждно. Предлагат се голямо разнообразие от зъбни коронки, според материала и тяхното предназначение. След  възстановяването на зъбите с фотополимер или друг пластичен материал, те се изпиляват до умален размер на здравите зъби.

Посредством отпечатъчен материал се снема нужният отпечатък за изработване на зъбната коронка. Той се предава на зъботехник, който моделира прецизно зъбната коронка. Изработената конструкция се оглежда от зъболекаря. След неговото удобрение, тя се проверява как ляга с вътрешната си повърхност към умаленото зъбче(зъбно пънче). Когато коронката контактува правилно, се предприема окончателно и фиксиране с цимент към съответния зъб.

Целта на зъбните коронки е да възстановят зъбната форма, функция и цвят, осигурявайки надеждна здравина на зъбите. 

– Кога се налага изработване на Зъбни Коронки?

Показания за изработването на зъбни коронки има в следните случаи:

  1. Силно разрушени зъби при които обикновенната пломба не би осигурила необходимата здравина на зъба.
  2. След кореново лечение на зъбите- в този случай, зъбите стават по-крехки и лесно се фрактурират с течение на времето. С помощта на зъбните коронки се удължава живота на зъбите. В противен случай тяхното счупване, може да доведе до невъзможно възстановяване на зъбите и последващото им изваждане.
  3. Преоцветяване и зъби с неправилна форма, с цел подобряване на естетиката на пациента.
  4. Подмяна на стари и неестеични коронки, който създават проблеми, като например задържане на храна, оцветяване и отдръпване на венците.
  5. Понижаване на височината на зъбната захапка, при силно изтрити (абразирали) зъби.
  6. Пробита или счупена зъбна коронка, в резултат на дъвкателното натоварване.
Анатомия на зъба
– В какво се състои самото лечение?
  1. Подготовка на зъба, чрез премахване на кариозните дефекти и възстановяване на липсващите части на зъбите с фотополимер или друг материал. Следва изпиляване на зъбите с подходящи борчета до строго определена форма.
  2. Взема се отпечатък от протезното поле, по който в зъботехническа лаборатория ще бъдат изработени модели, а по тях и крайната зъбна конструкция.
  3. Изработване на временна пластмасова коронка, с цел функция преди окончателното изработване на коронката, предпазване на изпилените зъби от миграция(преместване), отчупване, термично дразнене при живите зъби, както и за осигуряване на естетиката и говорната функция на пациента.
  4. След лабораторното изработване, окончателната коронка се циментира, след предварително ажустиране (т.е., проверка на отношението и спрямо подготвената зъбна повърхност и към срещуположните зъби).
– От какъв материал са изработени зъбните коронки?

Те най-общо могат да се разделят на Естетични и Неестетични.

Към първите спадат Металокерамичните, Изцяло Керамични и Циркониевите зъбни коронки.

Към вторите коронки спадат Изцяло Металните, Златни и Бленд-коронки (метал и пластмаса), както и Временните пластмасови коронки.

– За самата процедура?

При живи зъби, изпиляването се извършва под упойка с локален анестетик, с цел увеличаване комфорта на пациента. Зъбното изпиляване се извършва при добро охлаждане, за предпазване на зъбният нерв от термично увреждане. След процедурата, обикновенно не се очаква постоперативна болезненост или ако има такава то тя е незначителна и в рамките на 1-2 часа след изпиляването на зъбите. За  предпазване на живите зъби от чувствителност към студено и топло, в същото посещение се изработват и временни коронки от акрилова пластмаса. С тях пациента престоява до етапа, преди окончателното циментиране на готовите зъбни коронки.

– Роля на зъботехника?

Степента на квалификация на зъботехника е от изключителна важност за изработване на прецизна конструкция съответстваща на взетия от стоматолога отпечатък.

– Други?

Здравината на коронките се определя от материала, от който са изработени, а той от своя страна определя в коя зона от зъбната редица са приложими съответните конструкции.

Така например, Изцяло Керамичните Коронки е препоръчително да се поставят на предните зъби и премоларите, където дъвкателното натоварване е по-малко. Там риска от фрактура на коронките е минимален. В дъвкателните участъци, където дъвкателното налягане е много голямо, се поставят Металокерамични и Циркониеви Коронки, чиято здравина превъзхожда тази на Керамичните Коронки.

Средният функционален период на коронките е от порядъка на 7-10г. Описани са много случаи и на коронки престояли 15-20 години. Това на какъв интервал ще се подмени даден зъбен мост или коронка, зависи от индивидуалните особенности на всеки случачй и пациент.

Не трябва да се забравя, че зъбните коронки все пак са изработени от материали, които търпят механично натоварване и не са с неизчерпаеми възможности. За това е необходимо, чрез профилактичните прегледи лечението да се проследява във времето.

За повече Информация, може да си запишете час за Преглед и да обсъдим Вашите нужди от зъболечение със Зъбни Коронки или Мостове.

ул. „Цар Иван Асен II“

№ 34, София 1124

Работно време

Пон - Пет: 8:00 - 20:00